Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

Procedury COVID-19

Procedura bezpieczeńtwa opracowana na czas epidemi:
pdf


Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych:
pdf


Procedura postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia pracowników:
pdf