Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia
PÓŁKOLONIE ZIMOWE

TURNUS II
(25-29 STYCZNIA 2016)

„WEHIKUŁ CZASU, CZYLI EKSCYTUJĄCA PODRÓŻ”
 
CEL PÓŁKOLONII