Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia
PÓŁKOLONIE ZIMOWE

TURNUS I
(18-22 STYCZNIA 2016)

„WIELKIE ODKRYCIA MAŁYCH NAUKOWCÓW”
 
CEL PÓŁKOLONII: