Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia
Irena Jankowiak: absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy- specjalność edukacja przedszkolna z kształceniem zintegrowanym. Przez 4 lata pełniła funkcję kierowania Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Radosne Serca. Ponadto ukończyła liczne kursy i warsztaty metodyczne. Od 15 lat uczestniczyła w organizacji obozów dla dzieci i młodzieży w tym 10 lat jako wychowawca i 5 lat jako kierownik placówki. Prowadziła również grupy taneczne z dziećmi w wieku przedszkolnym, które zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej opiekuńczej i organizacyjnej otrzymała m.in. nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy. Na co dzień jest wychowawcą w Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka”. Posiada kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży organizowany przez centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział