Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

Kadra PedagogicznaSZYMBORSKA MAŁGORZATA

Rodzaj prowadzonych zajęć: język angielski

nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczania przyrody, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wydziału filologicznego na kierunku filologia w specjalności nauczanie języka angielskiego, ukończyła studia magisterskie na kierunku kształcenie zintegrowane i nauczanie przyrody na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki.

Pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w Przedszkolu Niepublicznym "Motylek" oraz w Niepublicznym Przedszkolu i Szkole Podstawowej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi w Bydgoszczy.

Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego. Zatrudniona jest w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy jako nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klas z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnik licznych kursów i konferencji szkoleniowych. 

...więcej