Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

Kadra Administracyjna

mgr EWA ŚLESIŃSKA koordynator DEK Regnum

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia o specjalności wspomaganie rozwoju. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończone liczne kury z zakresu pedagogiki zabawy. Od 2012 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA (koło w Bydgoszczy), od 2013 r. animator PSPiA KLANZA.

W 2014 odbywała staż w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych, jako wychowawca. Pracowała, jako psycholog w Ośrodku Kształcenia i Promocji „Edukator” w Golubiu-Dobrzyniu (prowadzenie grupowych warsztatów dla młodzieży i dorosłych oraz indywidualne konsultacje psychologiczne). 

...więcej