Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

O NAS

„REGNUM – królestwo rozwoju zainteresowań, poszukiwania pasji, odkrywania talentów”!

DOM EDUKACYJNO – KULTURALNY REGNUM to miejsce popołudniowych zajęć dla wszystkich, niezależnie od wieku.

W ofercie:

Główną ideą działalności „REGNUM” jest atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu poprzez stworzenie możliwości odkrywania i pogłębiania własnych zainteresowań i uzdolnień. Celem prowadzonych zajęć jest połączenie zdobywania wiedzy z rozrywką poprzez wprowadzenie formy współpracy zespołowej, kształtowanie postaw, cech charakteru, a co za tym idzie rozwój psychiczny i intelektualny.

Nasi uczestnicy na zajęciach rozwijają wyobraźnię, fantazję, kreatywność, pamięć oraz koncentrację. Uczestnictwo w kołach zainteresowań stwarza warunki do zawierania nowych znajomości i przyjaźni, uczenia się życia społecznego i odkrywania siebie w pełnieniu poszczególnych ról społecznych. Dzięki zajęciom młodzi ludzie nabywają wiele umiejętności, które pomogą im odnosić sukcesy w codziennym życiu prywatnym, w szkole a później w pracy.  

Poza regularnymi zajęciami naszym uczestnikom w trakcie roku szkolnego proponujemy szeroką gamę spotkań integracyjnych w formie festynów, zabaw w plenerze, imprez integracyjnych oraz zabaw tanecznych. Zachęcamy też uczestników do pokazywania swoich umiejętności  podczas koncertów, wystaw, a także konkursów i przeglądów artystycznych.

Zajęcia prowadzone przez profesjonalną kadrę, zawsze dostosowane do wieku oraz stopnia zaawansowania uczestnika.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, która z roku na rok zostaje poszerzona o nowe i ciekawe zajęcia. Zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami naszych uczestników nabór prowadzimy przez cały rok!


Zapisy przyjmujemy mailowo: fundacja@nowe-pokolenie.pl


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU I BĄDŹ ZAWSZE NA BIEŻĄCO!

https://www.facebook.com/Dom-Edukacyjno-Kulturalny-Regnum-1295208667285880/


    KILKA SŁÓW HISTORII…

    Dom Edukacyjno – Kulturalny „REGNUM” został powołany we wrześniu 2008 r., przez Fundację „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi II w miejsce działającej od 2005 r. Szkoły Muzyki i Rysunku „MUZA”. Placówka rozpoczęła swoją działalność w budynku dawnej Katolickiej Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego 7. W lipcu 2010 r. uległa zmianie nasza siedziba. Sekcje zajęć dzieci, młodzieży i dorosłych zostały zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Bośniackiej 3, natomiast sekcja przedszkolna w budynku Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka” przy ul. Siedleckiego 12, w którym obecnie prowadzimy wszystkie zajęcia.

    Na początku odbywało się kilkanaście zajęć nastawionych głównie na indywidualną naukę gry na instrumentach. Funkcjonowała również świetlica „Świetlik”, w której wykwalifikowana kadra pomagała w odrabianiu lekcji i zagospodarowaniu czasu wolnego po szkole.  Co roku poszerzamy ofertę, aby była jeszcze bardziej atrakcyjna, ciekawa i różnorodna. Obecnie prowadzimy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych- od Maluszków w wieku 6 miesięcy po osoby dorosłe. dla maluszków, dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku szkolnym, dla młodzieży i dla dorosłych. 

    10 stycznia 2009 r. DEK „REGNUM” został wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bydgoszczy pod nr 1/2009 i uzyskał status niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej i otrzymuje dotację Urzędu Miasta Bydgoszczy w ramach otwartego konkursu nr 1 na wykonanie zadań publicznych w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych z zakresu działalności placówek wychowania pozaszkolnego polegającej na kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, doskonaleniu umiejętności, pogłębianiu wiedzy oraz realizowaniu programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzież z miasta Bydgoszczy.