Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

NAUKA GRY NA PIANINIE

Czy Twoje dziecko wykazuje predyspozycje muzyczne? Zapraszamy do pracy nad rozwinięciem jego talentu. Oferujemy naukę gry na pianinie, keyboardzie, gitarze oraz skrzypcach. Zajęcia dostosujemy do poziomu oraz umiejętności ucznia. Zapraszamy do udziału w zajęciach.


PRZEDZIAŁ WIEKOWYILOŚĆ ZAJĘĆ
W TYGODNIU
CZAS TRWANIA ZAJĘĆCENA ZA JEDNORAZOWE ZAJĘCIA* SKŁADKA
ZA CAŁY MIESIĄC
(4 ZAJĘCIA)
DZIEŃ TYGODNIA
I GODZINA
UWAGI
Dzieci 4-6 lat 130 minut 

ustalane indywidualnie
Dzieci od 7 lat i młodzież160 minut 

ustalane indywidualnie

* Z wejściówki można skorzystać tylko raz, kolejne wejścia na zajęcia wyłącznie po podpisaniu umowy

Zajęcia prowadzi Pani JULIA BOJAROWICZ