Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Do zadań terapii logopedycznej należą:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych,
  • masaż aparatu artykulacyjnego,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • prawidłowe wywołanie brakujących lub zaburzonych głosek,
  • wypracowanie gotowości do podejmowania spontanicznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z otoczeniem,
  • usprawnianie mowy czynnej i biernej.
PRZEDZIAŁ WIEKOWYILOŚĆ ZAJĘĆ
W TYGODNIU
CZAS TRWANIA ZAJĘĆCENA ZA JEDNORAZOWE ZAJĘCIA*CENA
ZA CAŁY MIESIĄC
(4 ZAJĘCIA)
DZIEŃ TYGODNIA
I GODZINA
Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym130 minut
Ustalane indywidualnie

* Z wejściówki można skorzystać tylko raz, kolejne wejścia na zajęcia wyłącznie po podpisaniu umowy