Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

MUZYCZNE ZABAWY Z PETRONELĄ

Zajęcia przeznaczona dla dzieci w wieku 12-20 miesięcy. Stawiać tu będziemy wspólnie pierwsze kroki nie tylko w świecie muzyki. Dzieci z rodzicami będą mieć okazję do wspólnego muzykowania, grając na prostych instrumentach, czy też wspólnie rytmizując wierszyki i powiedzenia. Nie zabraknie również relaksujących i wyciszających zabaw. W naszej  zabawie opiekun dziecka nie będzie tylko biernym obserwatorem, a aktywnym uczestnikiem .


PRZEDZIAŁ WIEKOWYILOŚĆ ZAJĘĆ W TYGODNIU

CZAS TRWANIA ZAJĘĆCENA ZA JEDNORAZOWE ZAJĘCIA* SKŁADKA ZA CAŁY MIESIĄC (4 ZAJĘCIA)DZIEŃ TYGODNIA I GODZINAUWAGI
12-20 miesięcy 130 minut * Z wejściówki można skorzystać tylko raz, kolejne wejścia na zajęcia wyłącznie po podpisaniu umowy

Zajęcia prowadzi Pani Aleksandra Tomanek