Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

GORDONKI

Zajęcia adresowane są do rodziców, którym zależy na rozwijaniu zdolności muzycznych swojego dziecka oraz uwrażliwianiu maluchów na piękno i bogactwo muzyki. Korzyści wynikające z tych zajęć to m.in. rozwijanie lewej półkuli mózgu, odpowiadającej za koncentrację uwagi, rozwijanie dużej motoryki ciała, kształtowanie kreatywności dziecka i przede wszystkim radość ze wspólnych doświadczeń muzycznych. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z teorią uczenia się muzyki E. E. Gordona, dzięki której dziecko wzbogaci swój słownik muzyczny i rozwinie umiejętność myślenia muzycznego. 


PRZEDZIAŁ WIEKOWYILOŚĆ ZAJĘĆ
W TYGODNIU
CZAS TRWANIA ZAJĘĆCENA ZA JEDNORAZOWE ZAJĘCIA* SKŁADKA
ZA CAŁY MIESIĄC
(4 ZAJĘCIA)
DZIEŃ TYGODNIA
I GODZINA
UWAGI
0-12
miesięcy
130 minut


Zajęcia z rodzicem

* Z wejściówki można skorzystać tylko raz, kolejne wejścia na zajęcia wyłącznie po podpisaniu umowy