Organ prowadzący
Zobacz najbliższe wydarzenia

KOREPETYCJE PRZEDMIOTOWE 

W ofercie:

  • Język polski,
  • matematyka,
  • chemia,
  • biologia,
  • geografia.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY
ILOŚĆ ZAJĘĆ  
W TYGODNIU
CZAS TRWANIA ZAJĘĆCENA ZA JEDNORAZOWE ZAJĘCIA* 
SKŁADKA  
ZA CAŁY MIESIĄC  
(4 ZAJĘCIA)
DZIEŃ TYGODNIA  
I GODZINA
UWAGI
Dzieci od 7 lat i młodzież160 minut


możliwość uczęszczania na zajęcia 2 razy w tygodniu
* Z wejściówki można skorzystać tylko raz, kolejne wejścia na zajęcia wyłącznie po podpisaniu umowy

Zajęcia poprowadzą:

PANI AGNIESZKA MAKOWIECKA – BIOLOGIA

PANI RENATA PIESTRZYŃSKA- MATEMATYKA